Đăng nhập để truy cập nhanh hơn vào các giao dịch tốt nhất. Nhấp vào đây nếu bạn không có tài khoản.

Trưởng phòng Kinh doanh Vùng (KV Miền Trung) Toàn thời gian Công việc

2 tuần trước Nhân viên kinh doanh Thị trường Hồ Chí Minh   17 lượt xem
Chi tiết công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Quản trị công việc bán hàng:

 • Lên kế hoạch doanh số dài hạn, tring hạn, ngắn hạn (Primary sales) trong vùng.
 • Hoạch định chiến lược bán hàng đảm bảo kế hoạch tăng thị phần được giao trong vùng.
 • Phân tích thực địa và góp ý tham vấn xây dựng các chương trình bán hàng của Trade Marketing và Marketing.
 • Đảm bảo thực thi các chiến lược của Trade Marketinh đồng bộ trong vùng được giao.
 • Hoạch định các phương thức RTM để tối ưu hóa các nguồn lực phân phối theo chiều rộng và chiều sâu.

2. Quản trị NPP

 • Cùng NPP hoạch định các kế hoạch hành động ngắn, trung và dài hạn đúng theo định hướng của công ty.
 • Thường xuyên kiểm tra việc thực thi các chính sách, qui định của công ty về hàng hóa, tồn kho, đội ngũ bán hàng độc lập.
 • Đảm bảo duy trì mối quan hệ chiến lược với các NPP hiện tại và khai thác các nhà phân phối tiềm năng trong tương lai.

3. Thực thi trên thị trường

 • Đảm bảo đội ngũ bán hàng tuân thủ và thực thi đồng bộ các chính sách, qui trình, qui định của công ty trên toàn vùng được phân công.
 • Giữ vai trò tiên phong trong nghiệp vụ huấn luyện thực địa và kỹ luật trong việc tuân thủ PJP.
 • Nắm rõ các chiến lược bán hàng của đối thủ để tham vấn kịp thời cho các bộ phận liên quan.

4. Quản lý khách hàng

 • Lập kế hoạch và chiến lược tăng trưởng khách hàng active trong khu vực theo từng thời điểm.
 • Hoạch định chính sách, chương trình tăng hình ảnh G-Kitchen tại cửa hàng.
 • Đề suất các kế hoạch tăng thị phần, off-take tại cửa hàng với bộ phận Marketing.
 • Đề suất các chính sách tăng sản lượng bán hàng tại khách hàng theo tinh thần win - win.

5. Huấn luyện và quản lý đội ngũ bán hàng

 • Lập kế hoạch tuyển dụng NVBH trong khu vực và đề suất đến bộ phận Nhân sự.
 • Đảm bảo phân bổ nhân sự một cách hợp lý trong khu vực được phân công.
 • Đảm bảo đội ngũ bán hàng của công ty áp dụng đúng các qui trình trong công tác đào tạo và huấn luyện.

6. Quản lý khu vực, địa bàn bán hàng

 • Quản lý vùng, địa bàn và chịu trách nhiệm đi công tác theo sự phân công.
 • Quản lý và đảm bảo NPP bán đúng khu vực, địa bàn được chỉ định.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Tốt nghiệp đại hoặc trở lên và có 2 năm làm việc ở vị trí tương đương.
 • Kiến thức quản trị doanh nghiệp
 • Có các yếu tố thể hiện khả năng lãnh đạo
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Kỹ năng bán hàng tốt
 • Kỹ năng huấn luyện bán hàng
 • Kỹ năng giám sát
 • Kỹ năng phân tích cơ bản
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Tin học văn phòng (Ms Words, Ms Excel)

THÔNG TIN KHÁC

 • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
Mô tả công ty
Công Ty Cổ Phần GreenFeed Việt NamCÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM