1 Tìm thấy việc làm

VPBank

VPBank AMC - Chuyên viên Thu hồi nợ Tiểu thương (dưới 90 ngày) tại Quả...

8 tháng trước   Hội An Toàn thời gian   ₫7,000,000  -  ₫15,000,000 mỗi Tháng
Phúc Lợi  Bảo hiểm Du Lịch Phụ cấp Thưởng Chăm sóc sức khỏe Đào tạo Tăng lương Công tác phí Phụ cấp thâm niên Chế độ nghỉ phép Mô Tả Công Việc Thực hiện công tác quản lý và thu hồi...

Tìm việc làm?

Tải lên Resume của bạn và dễ dàng áp dụng cho các công việc từ bất kỳ thiết bị nào!
Thêm hồ sơ của bạn