2 Tìm thấy việc làm

CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH VƯỢNG TVT

Nhân Viên Kinh Doanh Xây Dựng

6 tháng trước   Thành Phố Nam Định Toàn thời gian   ₫-- mỗi Giờ
Mô tả công việc - Chủ động tìm kiếm, nghiên cứu, đánh giá cơ hội tiếp thị dự án; - Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan triển khai các thủ tục chuẩn bị, đầu tư...
Công Ty Cổ Phần Thịnh Vượng TVT

Nhân viên Kinh doanh xây dựng

7 tháng trước   Thành Phố Nam Định Toàn thời gian   ₫-- mỗi Tháng
MÔ TẢ CÔNG VIỆC - Chủ động tìm kiếm, nghiên cứu, đánh giá cơ hội tiếp thị dự án; - Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan triển khai các thủ tục chuẩn bị, đầu tư...

Tìm việc làm?

Tải lên Resume của bạn và dễ dàng áp dụng cho các công việc từ bất kỳ thiết bị nào!
Thêm hồ sơ của bạn