1 Jobs Found

CÔNG TY CP TOÀN THẮNG

Nhân viên Kinh doanh Thị trường(Inox, hàng gia dụng)

6 months ago   Lào Cai Toàn thời gian   ₫10,000,000  -  ₫20,000,000 per year
Phụ trách tuyến đại lý, NPP ở khu vực mình phụ trách (Cần tuyển các tỉnh Thái - Tư vấn về các sản phẩm cho các Đại lý, NPP - Theo dõi đơn hàng, vận chuyển và công nợ khách hàng - M...

Looking for a job?

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add your Resume