Location Km3, Quốc lộ 2, Phường Phúc Thắng, TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc Information Field of operations: Joint Stock Website: toanthang.com.vn

2 Tìm thấy việc làm

CÔNG TY CP TOÀN THẮNG

Nhân viên Kinh doanh Thị trường(Inox, hàng gia dụng)

6 tháng trước   Hà Nội Toàn thời gian   ₫10,000,000  -  ₫20,000,000 mỗi Tháng
Phụ trách tuyến đại lý, NPP ở khu vực mình phụ trách (Cần tuyển các tỉnh Thái - Tư vấn về các sản phẩm cho các Đại lý, NPP - Theo dõi đơn hàng, vận chuyển và công nợ khách hàng - M...
CÔNG TY CP TOÀN THẮNG

Nhân viên Kinh doanh Thị trường(Inox, hàng gia dụng)

6 tháng trước   Lào Cai Toàn thời gian   ₫10,000,000  -  ₫20,000,000 mỗi Tháng
Phụ trách tuyến đại lý, NPP ở khu vực mình phụ trách (Cần tuyển các tỉnh Thái - Tư vấn về các sản phẩm cho các Đại lý, NPP - Theo dõi đơn hàng, vận chuyển và công nợ khách hàng - M...