CHAILEASE INTERNATIONAL LEASING CO., LTD

2 Tìm thấy việc làm

CHAILEASE INTERNATIONAL LEASING CO., LTD

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Tư Vấn Tài Chính) - Thu Nhậ...

5 ngày trước   Thủ Dầu Một Toàn thời gian   ₫7,000,000  -  ₫20,000,000 mỗi Giờ
CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN Tăng lương + lương tháng thứ 13 + thưởng hàng năm + tiền hoa hồng theo quý (đạt doanh số bán hàng) Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn 24/7 Du lịch hàng năm đẳng...
CHAILEASE INTERNATIONAL LEASING CO., LTD

Nhân Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Tư Vấn Tài Chính) - Thu Nhậ...

5 ngày trước   Cần Thơ Toàn thời gian   ₫7,000,000  -  ₫25,000,000 mỗi Tháng
CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN Tăng lương + lương tháng thứ 13 + thưởng hàng năm + tiền hoa hồng theo quý (đạt doanh số bán hàng) Bảo hiểm sức khỏe và tai nạn 24/7 Du lịch hàng năm đẳng...